ANA SAYFA > BLOG > Hedef 2023

Hedef 2023

Abdulkadir Karagöz | 13.02.2018

Geride bıraktığımız yılda birçok alanda farklı atılımlar gerçekleştirdik. Bunun neticesini de dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olarak elde ettik. Bu büyüme oranı, beraberinde işsizlik oranlarını tek haneli rakamlara yaklaştırdı. 2018 yılı sonunda işsizlik oranlarının tekrardan tek haneli rakamlara düşeceği kanaatindeyim. Ülkemizin 2023 hedeflerini yakalaması açısından bu oranlar son derece önemli, çünkü iş gücü potansiyelimizi maksimum düzeyde kullanmalıyız, katma değeri yüksek ürünler ortaya koyarak ülkemizin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamalıyız.

Cumhurbaşkanımızın ısrarla dile getirdiği 2023 hedeflerine ulaşmak, topyekûn bir mücadeleyi gerektiriyor. Dünyanın farklı noktalarına milletimizin alın terini ulaştırarak bu iktisadi kalkınmayı sağlayabiliriz. Bunu yapabilmek için de mümkün olduğunca farklı coğrafyalarda iş toplantıları ve programlar gerçekleştirmeliyiz. Bu kapsamda geçen ay, Expo Turkey by Qatar fuarı için Katar'daydık. Fuarda ülkemizin her tarafından gelen iş insanlarımız, yaptıkları projeleri ve iş fikirlerini Katarlı yatırımcılara aktardılar. Ekonomisinin büyük bir kısmı petrol ve doğalgaz kaynaklı gelirlerden oluşan Katar, yurt dışındaki ciddi yatırımlarının yanında yurt içinde yaptığı projelerle dikkat çekmeye başladı. 2022 Dünya Kupasına ev sahipliği yapacak olması nedeniyle de ayrı bir heyecan ve ciddi bir atılım içerisinde.

Gelir kaynaklarındaki çeşitliliği arttırmayı hedefleyen Katar, özellikle son dönemde yaşadığı ambargo krizi sonrası, 82 farklı stratejik alanda hızlı bir yatırım seferberliği başlattı. Gıda başta olmak üzere birçok alanda dışa bağımlılığı azaltmak, ekonomik çeşitliliği sağlamak amacıyla yatırım teşvikleri ile cazibe merkezi haline geldi. Nüfusun azlığı ve kişi başına düşen gelir durumundaki yükseklik nedeni ile de bu endüstrileşme hamlesinde ciddi bir insan kaynağı ihtiyacı belirdi. Her alanda yetişmiş, ara elaman, orta ve üst düzey yöneticiler için güzel fırsatlar doğdu. Bir diğer güzel çıktı ise alanında markalaşmış Türk sanayiciler için Katar'da ortaklık fırsatları oldu. Türkiye ve Katar'ın siyasi kader birliği ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda birçok paylaşımı da beraberinde getirdi. Çalışan, araştıran, düşünen, üreten müteşebbislerimiz bu fırsatları değerlendirerek iki ülke ekonomisine katkı sağlamaya başladılar bile.

Uluslararası alandaki gelişmelerin son derece yoğun yaşandığı şu dönemlerde ülkemiz, attığı cesur adımlarla dünyanın farklı kesimlerine ciddi bir mesaj veriyor. Bugün bu mesajı vermekte geç kalırsak yarın çok daha zor meselelerle karşı karşıya kalabiliriz. Bu nedenle iş dünyası olarak bizler de üzerimize düşen sorumlulukları tam anlamıyla yerine getirmeliyiz. Ürettiğimiz her ürün, ortaya koyduğumuz her yenilik ve geliştirdiğimiz her proje ülkemizin sesinin daha gür çıkmasına katkı sağlıyor. Bu sesi yükseltmek için de durmadan çalışmaya devam etmeliyiz.

Şüphesiz dünyaya verdiğimiz en güçlü mesajlardan birisi de milli projelerimiz. Milli projelerimiz için herkesin alan açan, destek sağlayan, cesaretlendiren bir tutumda olması çok önemli. Bu niyetlerle oluşturulan Milli Proje Milli İstihdam programı, ilgili alanlardaki yetkin ve istekli insan kaynağının fotoğrafının çekilmesi açısından çok kritik. Program ülkemizde, savunma sanayi, yerli otomobil, nükleer enerji, gen teknolojisi, finans teknolojileri, siber güvenlik, sağlık teknolojileri gibi alanlarda yürütülen çalışmalara katkı sağlayacak. Milli bir görev olarak gördüğüm program ile alanında uzman ve kendisini yetiştirmek isteyen insan kaynağı bir platformda toplanmış olacak. 1 Mart tarihine kadar milliprojemilliistihdam.com'dan başvuru yapılabilecek programa dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları da başvurabilirler. 

                                                                                                                                                    ABDULKADİR KARAGÖZ

+90216 474 24 11

[email protected]

İnsan yönetiminde en önemli konu, organizasyonun her halkasının güçlü olmasıdır. Bunun için Mental HR-Consultancy, kurum ve şirketlerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı ile kariyer hedefi olan uygun kişileri bir araya getirir.

İletişim Formu