ANA SAYFA > BLOG > Liderlik

Liderlik

Abdulkadir Karagöz | 01.10.2017

Farklı bakmayı bilen, fark oluşturan ve katma değer üreten bir kişinin fark edilmesi kaçınılmazdır. Bir adım ötesini öngörmek, resme daha büyük perspektiften bakabilmek, herkesin yakalayamayacağı risk ve fırsatları süzebilmek işte bu farklı bakışın çıktısıdır. Bu bakış öncelikle bireye rekabette üstünlük sağlar, zamanla rakiplerinin ve ekibinin önünde liderlik yükümlülüğü kazandırır

"Alpaslan ve Osman Gazi FB'liydiler, Bill Gates ve Michael Dell de! FB'lilik tarihin derinliklerine kök salan farklı bakıştır. Büyük İskender'den Fatih Sultan Mehmet'e, Henry Ford'dan Mark Zuckerberg'e kadar, siyasi ve iktisadi liderlerin hepsi FB'lidir. Fakat bunlardan sadece CimBom'luluğa terfi edebilenler uzun ömürlü yapıların kurulmasına önayak olabildi. Farklı bakış, cemiyetçi bakışla bütünleşmeden kurumsallaşamıyor. Doksan dakika ayakta kalabilen, yani kurdukları yapıların bir tür imparatorluğa dönüştüğü liderler ise sadece Siyah Beyaz renklere gönül verenlerdir."

Bu satırları okuduktan sonra, yapabileceğiniz en iyi aksiyon hemen gidip Mustafa Özel'in yazdığı Stratejik Liderlik kitabını almak olacaktır. Mustafa hocayı uzun yıllardır tanıyanlar, takip edenler zaten bu aksiyonu çoktan almıştır fakat yeni tanışanlar için çok lezzetli bir serüven başlıyor denilebilir. Bazı kitaplar başucu kitabı olur ve altı çizilerek okunur. Henüz yeni okuma fırsatı bulduğum bu kitap ise baştan sona altı çizilecek öğreti ve kıssalar ile dolu.

FARKLI BAKIŞ (FB) - CEMİYETÇİ BAKIŞ (CB) - STRATEJİK BAKIŞ (SİYAH BEYAZ)

Farklı bakmayı bilen, fark oluşturan ve katma değer üreten bir kişinin fark edilmesi kaçınılmazdır. Genç yeteneklerden güçlü liderlere evirilen sürecin belki de en temel basamağını oluşturur farklı bakabilmek. Bir adım ötesini öngörmek, resme daha büyük perspektiften bakabilmek, herkesin yakalayamayacağı risk ve fırsatları süzebilmek işte bu farklı bakışın çıktısıdır. Bu bakış öncelikle bireye rekabette üstünlük sağlar, zamanla rakiplerinin ve ekibinin önünde liderlik yükümlülüğü kazandırır. Bu yükümlülükle birlikte insan, doğası gereği yetenekleriyle daha da perçinlenir ve yapabileceği her eylemi imkanlar dahilinde maksimum seviyeye çıkarır. Bilgi çağının petrolü olan yetenek, geleceğin iş dünyasının yeni savaşı ve yeni silahı olma yolunda ilerlemektedir.

Rakip ve ekibiyle oluşan bu fark ise organizasyona, cemiyete, teşkilata yayılamaz ise hızla kapanır. Cemiyetçi bakış ya da farklı bakışı kurumsallaştırmak liderliği sürdürülebilir kılmak açısından önemlidir. Organizasyonlar; liderin bakışı, refleksleri, vizyonu ile kurum kültürlerini yoğurabilirse uzun soluklu olur. Organizasyondaki her bireye kazandırılmış bir farkındalığın karşılığı aidiyettir. Gelenekleri ve kurumsal refleksleri olan organizasyonlar bu aidiyete liderin cemiyetçi bakışı sayesinde ulaşırlar.

Organizasyonu; sevgi, ortak idealler, adalet, tanımlanmış sorumluluklar, şeffaflık, vizyon ile donatan liderlerin kalıcı ve köklü bir çınarlar inşa edebilmesinin en kritik yolu ise Stratejik Bakış'tan geçiyor. Takip eden değil, oyun kuran; edilgen değil, etken olan; değişim iradesini elinde bulundurup sürekli gelişen organizasyona giden yol işte bu bakış. 

İnsan; neden dünyaya geldiğini, yaşama gayesinin ne olduğunu, bu gaye doğrultusunda neler yapması gerektiğini, hayatın sona ermesi ile bilançosunda neler bırakması gerektiğini, nelerden hesap vermesi gerektiğini, nereden gelip nereye gittiğini bilen bir varlık. Fakat bu bilgi tek bakışına hedefe ulaşmak için yeterli değil. Bilginin yanına tefekkür, tefekkürün yanına farkındalık, farkındalığın yanına pratik, pratiğin yanına fedakarlık, fedakarlığın yanına da muhasebe eklediğinde kendini bir strateji ile donatmış oluyor.

Kurumlar da bireylerin bu stratejik donatısı ile kendi gayelerine yaklaştıklarında sapasağlam, kalıcı organizasyonlar ve sürdürülebilir başarı yakalamış oluyorlar. Kişisel ve kurumsal başarıyı bir büyüğümüzün şu ifadeleri ile de özetleyebiliriz: "Oku, düşün, uygula, neticelendir."

                                                                                                                                                              ABDULKADİR KARAGÖZ

+90216 474 24 11

[email protected]

İnsan yönetiminde en önemli konu, organizasyonun her halkasının güçlü olmasıdır. Bunun için Mental HR-Consultancy, kurum ve şirketlerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı ile kariyer hedefi olan uygun kişileri bir araya getirir.

İletişim Formu