ANA SAYFA > BLOG > Yeni Sistem

Yeni Sistem

Abdulkadir Karagöz | 12.08.2018

Güçlü bir devletin omurgası, güçlü bir lider ve istikrarlı bir yönetimle şekillenir. Liderler, stratejik kararlar almadan önce kısa, orta ve uzun vadeli riskleri ve kazanımları hesap ederler. Böylece problemleri kaynağında çözer; maliyetleri azaltır, zaman kaybını önlerler.

Kurumsallığı tam oturmamış, süreçlerinde aksamaların yaşandığı, karar alma mekanizmalarının yoğun bürokrasiyle yavaşladığı bir devlet, karşılaştığı problemleri tam anlamıyla çözemez. Böyle bir durumda, sorunların daha büyük problemlere sebep olmadan çözümü için yönetimsel anlamda dönüşüm gerekli olur. Doğru bir çalışma ve stratejik planlamalarla birlikte devletin yeniden organize edilmesi ve planlanması gerekir.  

Bu ihtiyaçlar doğrultusunda Türkiye, 24 Haziran seçimleriyle birlikte makamların azaldığı, yeniliklere hızlı adapte olan, karar alma süreçleri hızlı işleyen, ortak akıl ve kurumsallaşmanın öneminin farkında olunduğu, daha yalın ve şeffaf bir yönetim modeline kavuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte; bakanlıkların sayısı azaltıldı ve icracı yönleri daha ön plana çıkarıldı. Kadim devlet geleneklerimizde olan ve dönem dönem isimleri farklı şekillerde anılan politika kurulları ve ofisler yeniden devlet yönetimimizin bir parçası oldu.

Cumhurbaşkanımızın yayınladığı kararnamelerle birlikte; Finans, İnsan Kaynakları, Dijital Dönüşüm ve Yatırım ofisleri kuruldu. İcrai faaliyetleri izleyecek, etki analizlerini yapacak ve günün sonunda hedefe ulaşıp ulaşılmadığı konusunda değerlendirmeler yaparak, öneriler geliştirecek politika kurulları oluşturuldu. Bilim, Teknoloji ve Yenilik, Eğitim ve Öğretim, Ekonomi, Hukuk, Kültür ve Sanat, Sağlık ve Gıda, Yerel Yönetim, Sosyal, Güvenlik ve Dış Politikalardan oluşan bu kurullar, Cumhurbaşkanımızca alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili çalışmalar yürütecekler.

Ofisler ve kurullar eliyle devletin her alanda yapacağı çalışmalar takip edilecek; çözüm odaklı bir yaklaşımla politikalar ve strateji önerileri geliştirilecek. Böylelikle ortak akıl ile istişare mekanizmaları daha sağlıklı bir şekilde işleyecek.

Türkiye’nin insan kaynakları alanındaki ihtiyaçları açık bir şekilde ortadaydı. İnsan Kaynakları ofisinin çalışma alanlarına baktığımızda; Türkiye’nin insan kaynağı envanterinin çıkarılması ve güncellenmesi, ülkemizin vizyonu, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda insan kaynağının geliştirilmesinin koordine edilmesi ve yetenek yönetimi projelerinin yürütmesi olduğunu görüyoruz. Ofis ayrıca özel yeteneklerin keşfini sağlayacak bir yapıda kurgulanmış.

Yatırım ofisiyle ülkemizin yatırım alanları daha net bir şekilde belirlenecek ve yatırımcılar doğru bir yönlendirmeyle ülkemizi daha çok tercih edecek. Dijital Dönüşüm ofisi, tüm kamu kurumlarımızın dijital dönüşümünde öncü rol üstlenecek. Finans ofisiyle, ulusal ve uluslararası alandaki finans sektörleri takip edilecek, ülkemizin finansal durumu raporlanacak.

Kurulların işleyişlerinde şu kavramları çok sık bir şekilde duyacağız; istişare, strateji ve politika. Sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri ve bilim insanları artık devlet yönetiminde kurullar aracılığıyla daha etkin olacaklar. Böylelikle karar alma süreçlerinde ortak akılla hareket edilecek ve problemlerin çözümüne daha kısa sürede ulaşılacak.

Türkiye yeni dönemle birlikte en kılcal damarlarındaki sorunları bile anında fark edecek, hızlı ve etkin bir şekilde çözüme ulaştıracak; her alanda büyük bir atağa kalkacak. Bizi büyük ve güçlü Türkiye idealine ulaştıracak yönetim modelimiz, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. 

                                                                                                                                            ABDULKADİR KARAGÖZ

+90216 474 24 11

[email protected]

İnsan yönetiminde en önemli konu, organizasyonun her halkasının güçlü olmasıdır. Bunun için Mental HR-Consultancy, kurum ve şirketlerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı ile kariyer hedefi olan uygun kişileri bir araya getirir.

İletişim Formu